AGE PERFECT MIDNIGHT SERUM, NAŠ SERUM NOVE GENERACIJE - ANTIOKSIDANTNI KOMPLEKS ZA OBNAVLJANJE ĆELIJA KOŽE

Naš serum nove generacije inspirisan je naukom o matičnim ćelijama. Dok spavate, dragocene matične ćelije, koje su u osnovi svih ostalih ćelija, postaju efikasnije. Njihova optimalna regenerativna aktivnost se odvija tokom noći, sa vrhuncem u ponoć. Midnight Serum je formulisan da podrži proces obnavljanja sopstvenih ćelija kože, kako biste se probudili sa kožom koja izgleda mlađe.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.rs/age-perfect" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Početna" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.rs/age-perfect", "name": "Age Perfect" } } ] }